Licówki porcelanowe krok po kroku

I wizyta
Celem pierwszej wizyty jest przeprowadzenie konsultacji. Podczas wizyty lekarz stomatolog rozmawia z pacjentem o jego oczekiwaniach, wykonuje badanie stomatologiczne, robi zdjęcia cyfrowe uzębienia oraz wyciski pod orientacyjne modele.
Na podstawie uzyskanych danych lekarz przeprowadza analizę uśmiechu DSD, która jest podstawą do ustalenia planu leczenia i do przedstawienia wstępnego kosztorysu.
Podczas wizyty pacjent może zobaczyć przykładowe licówki porcelanowe wykonane w naszej Klinice.
II wizyta
Celem drugiej wizyty jest zwizualizowanie, zarówno na modelu, jak i na zębach własnych pacjenta, kształtu przyszłych licówek porcelanowych.
Na podstawie zgromadzonych na pierwszej wizycie wytycznych, w pracowni technicznej powstaje Wax up, czyli nawoskowanie zębów o nowym kształcie. Trójwymiarowa wizualizacja na modelu usprawni wymianę opinii między lekarzem a pacjentem. Łatwiej bowiem pokazać niż opisać wyobrażenie o kształcie, długości i szerokości zębów. Obecnie jest to niezbędny element planowania estetycznej odbudowy zębów praktykowany w najlepszych gabinetach stomatologicznych.
Następnie w oparciu o Wax up dentysta wykonuje z masy plastycznej prototyp przyszłej pracy protetycznej, która umieszczana jest na zębach własnych pacjenta. Dzięki temu pacjent może wstępnie sprawdzić, jak będzie prezentował się jego nowy uśmiech i zasugerować ewentualne poprawki.
Po zaakceptowaniu przebiegu, czasu oraz kosztów leczenia można przystąpić do szlifowania zębów. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym.
Zęby są szlifowane w obrębie szkliwa tylko od strony przedniej, wargowej zęba oraz od strony brzegu siecznego. Następnie pobierane są precyzyjne wyciski protetyczne, a zęby zabezpieczane tymczasowymi licówkami, aż do kolejnej wizyty. Wyciski wraz z uzgodnionym z pacjentem kolorem i kształtem przyszłego zęba przekazywane są do pracowni techniki dentystycznej. Technik wykonuje licówki porcelanowe.
III wizyta
Celem trzeciej wizyty jest cementowanie gotowych licówek porcelanowych. Proces ten odbywa się w dwóch etapach:
I etap – to dobór odpowiedniego koloru cementu lutującego płytkę z zębem,
II etap – ostateczne cementowanie za pomocą cementów światłoutwardzalnych, które na stałe łączą licówkę z zewnętrzną powierzchnią zęba. Ewentualny nadmiar cementu jest odcinany i polerowany tak, aby osiągnąć naturalny, a co ważne, estetyczny wygląd odbudowanego zęba.