Brak zawiązków górnych dwójek

Brak górnych dwójek w istotny sposób wpływa na estetykę uśmiechu pacjenta. W przypadku braku zawiązków tych zębów można zastosować dwie metody leczenia.

Pierwsza metoda polega na zamknięciu przestrzeni po brakujących dwójkach. W tym celu przesuwa się zęby boczne do przodu, a następnie przeprowadza się kosmetyczną zmianę kształtu kłów, aby upodobnić je do zębów drugich. Poprawę estetyczną można osiągnąć, modyfikując kształt stojącego w pobliżu kła. Efekt upodobnienia do brakującej dwójki uzyska się dzięki odpowiedniemu ustawieniu ortodontycznemu.

Takie działanie ma swoje zalety – unika się konieczności wykonywania implantów, co daje możliwość zakończenia leczenia pacjenta w młodym wieku. To istotne, bowiem implanty można założyć pacjentowi dopiero około osiemnastego roku życia.

Druga metoda opiera się na odtworzeniu przestrzeni dla brakujących dwójek i ich protetycznym uzupełnieniu. Wstępne leczenie ortodontyczne polega na przygotowaniu odpowiedniej przestrzeni i ustawieniu zębów w taki sposób, by można było wszczepić implanty brakujących zębów lub wykonać mosty protetyczne.

O sposobie leczenia zadecyduje specjalista ortodonta po dokładnym zbadaniu pacjenta, analizie modeli i zdjęć rentgenowskich.